Kako s PayPal Micropayments prihraniti več kot tisoč evrov?

PayPal je servis za izvajanje plačil prek spleta s preko 192 milijoni aktivnimi uporabniki in ga zato kot plačilno sredstvo srečamo v praktično vsaki spletni trgovini.

PayPal

PayPal kupcem ne zaračunava provizije, kar pa ne pomeni, da je storitev brezplačna. PayPal strošek transakcije (provizijo) namreč prenese na prodajalca (spletno trgovino).

V članku bom predstavil različne modele obračunavanja provizij, ki jih ponuja PayPal, ter svetoval, kako izbrati pravo opcijo za vašo spletno trgovino in vaše izdelke.

PayPal ponuja dva modela obračunavanja provizij:

  • Privzeta stopnja – privzeto velja za vsak nov PayPal račun
  • Micropayments (Mikro plačila) – vklopi se na zahtevo uporabnika

V obeh primerih PayPal od vsakega plačila, ki ga prejmete, obračuna določen odstotek ter fiksni znesek. Zavoljo poenostavitve se bom v članku omejil na domača plačila, torej plačila v Evrih, prejeta od slovenskih kupcev.

Kako se PayPal provizije obračunavajo v praksi?

1. Privzeta stopnja

Burning fire ball of euro sign in businessman's hand

Vsak PayPal račun ima privzeto nastavljeno provizijo v višini 3,4% + 0,35 € na transakcijo.

Primer izračuna provizije, če kupec plača 5 €:

3,4% od 5 € + 0,35 € = 0,60

To pomeni, da PayPal prodajalcu od zneska 5 € odšteje 0,60 €, kar predstavlja kar 12% celotnega zneska.

2. Micropayments

micropayments

Za trgovce, ki večinoma prodajajo izdelke ali storitve z nizkimi zneski, je PayPal predvidel poseben model obračunavanja provizij. Ker je prilagojen prejemanju malih oz. mikro plačil, se imenuje Micropayments. V tem primer Paypal obračuna provizijo v višini 5% + 0,05 € na trasakcijo.

Model Micropayments se vklopi na zahtevo uporabnika (nosilca PayPal računa)!

Primer izračuna provizije po modelu Micropayments, če kupec plača 5 €:

5% od 5 € + 0,05 € = 0,30 €

Na tem primeru vidimo, da je pri plačilu enakega zneska provizija pol manjša v primerjavi s privzeto stopnjo provizije.

Če trgovec mesečno prejme več sto takšnih mikro plačil, lahko z izbiro ustreznega modela obračunavanja provizije prihrani tudi tisoč ali več Evrov letno!

Kdaj je smiselna uporaba Micropayments (za male trgovce)?

Večina spletnih trgovin seveda ne prodaja izdelkov po 5 €. Kje je torej točka preloma? Kakšen mora biti znesek povprečnega naročila, da izbira načina Micropayments predstavlja prihranek?

Izračun pokaže, da je ta meja pri znesku 18,75 €.

To pomeni, da je za plačila, ki so nižja od tega zneska, bolj smiselna uporaba modela Micropayments. Če pa večinoma prejemate plačila, viška od tega zneska, vklop Micropayments za vas verjetno ni smiseln.

Uporabljate lahko samo en model naenkrat. To pomeni, da ni možno nastaviti, da bi za zneske, ki so nižji od 18,75 €, uporabljali model Micropayments, za višje zneske pa privzeto stopnjo provizije. Seveda pa se lahko kadarkoli odločite za spremembo modela. Če torej ugotovite, da v ste povprečju pričeli prejemati višje zneske, lahko preidete nazaj na privzeti model.

Večji trgovci imajo še dodatne ugodnosti

Micropayments model je enoten, kar pomeni, da je stopnja provizije enaka, ne glede na mesečni obseg oz. mesečni znesek prejetih plačil.

Privzeta stopnja je v tem pogledu bolj fleksibilna, saj je odstotek provizije odvisen od mesečnega zneska prejetih plačil. Če mesečno prek PayPal-a prejmete več kot 2.500 € plačil, lahko zaprosite, da vam PayPal vklopi t.i. Merchant rate. Gre za obliko privzete stopnje provizij, ki se vsak 2. dan v koledarskem mesecu prilagodi glede na obseg prejetih plačil v preteklem koledarskem mesecu.

paypal merchant rate

V najboljšem primeru se lahko provizija zniža na 1,9% + 0,35 € na transakcijo.

Kje je meja smiselnosti uporabe Micropayments za večje trgovce?

Upoštevajoč vse zgoraj naštete faktorje sem sestavil spodnjo tabelo, ki prikazuje vse možne stopnje provizije, pogoje za pridobitev take stopnje provizije ter znesek plačila, nad katerim Micropayments ni več najbolj ugoden model.

Tip provizije

Stopnja provizije

Mejni znesek za Micropayments

Micropayments
(na zahtevo uporabnika)

5% + 0,05 €

Privzeta stopnja
(velja za vsak nov PayPal račun)

3,4% + 0,35 €

18,75 €

Merchant rate *
(od 2.500 € do 10.000 € plačil na mesec)

2,9% + 0,35 €

14,29 €

Merchant rate *
(od 10.000 € do 50.000 € plačil na mesec)

2,7% + 0,35 €

13,04 €

Merchant rate *
(od 50.000 € do 100.000 € plačil na mesec)

2,4% + 0,35 €

11,54 €

Merchant rate *
(nad 100.000 € plačil na mesec)

1,9% + 0,35 €

9,68 €

* Zahtevek za vklop Merchant rate modela je možen šele takrat, ko ste v preteklem koledarskem mesecu prejeli več kot 2.500 € plačil na svoj PayPal račun.

Iz tabele je razvidno, da se z večanjem mesečnega obsega prejetih plačil na PayPal-u, navzdol pomika tudi meja zneska naročila, pri katerem se bolj splača Micropayments model.

 

Kako izbrati?

Pri izbiri optimalnega načina za obračunavanje provizije je torej treba upoštevati tako višino zneska večine prejetih plačil, kot tudi sam obseg mesečnih plačil, saj kombinacija obojega določa, s katerim načinom bomo plačali najmanj provizij.

Upam, da vam je članek pomagal pri izbiri najbolj optimalne možnosti za vas.

UPDATE (27.02.2017): Ker ste izrazili precej zanimanja, smo napisali tudi podroben vodič za vklop Merchant rate in Micropayments provizij.

Podobni članki